Tư vấn đầu tư

Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia lâu năm trong các lĩnh vực công trình, thiết bị kỹ thuật, y tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ công ích…, chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án như tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn thầu; tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt trang thiết bị… hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ E-mail: vietnamthienmy@gmail.com