Tư vấn đầu tư

Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật, y tế, giáo dục và nông nghiệp… VNTM đã tham gia rất nhiều dự án như lập cấu hình kỹ thuật; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm định HSMT, HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị… hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.