Tư vấn đấu thầu

Được thành lập từ năm 2017, VNTM là đơn vị đã nhiều năm hoạt động trong công tác tư vấn đấu thầu.

Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia lâu năm trong các lĩnh vực liên quan đến đấu thầu, VNTM đã tham gia rất nhiều dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong nhiều vai trò tư vấn khác nhau, hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hiện tại VNTM đang cung cấp hai dịch vụ chính liên quan đến tư vấn đấu thầu: 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ E-mail: vietnamthienmy@gmail.com hoặt Hotline: (024) 3913 3939