Dịch vụ kỹ thuật, tư vấn đầu tư

Với đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật và trang thiết bị, VNTM khẳng định có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực: tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế cấu hình kỹ thuật, tư vấn lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng… trong các lĩnh vực kỹ thuật và trang thiết bị. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án và công trình, hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.