Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Việt Nam Thiên Mỹ (VNTM) được thành lập ngày 23/10/2017. Hoạt động của VNTM tập trung trên 4 lĩnh vực chính: Dịch vụ tư vấn đầu tư; Kinh doanh vật tư và trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị y tế; Dịch vụ kỹ thuật; Dịch vụ khử trùng.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Mốc thời gian

23/10/2017 Khởi đầu với vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Việt Nam Thiên Mỹ (VNTM) đã đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực kỹ thuật, y tế và khử trùng.
06/2020 Chuyển trụ sở chính về H18-TT10, Khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Logo qua cách thời kỳ

2017 – Nay