VNTM tròn 2 tuổi

Được thành lập vào 23/10/2017, trong 2 năm đầu hoạt động, Công ty TNHH Việt Nam Thiên Mỹ (VNTM) đã định hình được cơ cấu tổ chức làm nòng cốt phát triển bền vững cho công ty. Trong 2 năm đầu tiên, tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh của VNTM, từ một đơn vị mới tham gia mảng tư vấn đầu tư, với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi song với khả năng sáng tạo không ngừng, tinh thần cầu tiến học hỏi và…